Velkommen til Sørkedalens Vel

Sørkedalens Vel har siden etableringen i 1898 hatt som formål ”at virke for bygdens vel”.

Vellet tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for dalens fremtid. Vellet kan i enkelte sammenhenger være et talerør for beboerne overfor myndighetene i saker som angår dalen. Vi jobber også med saker som kun er av lokal interesse for oss som bor her.

Arbeidet som utføres er frivillig og dugnadsbasert. Vellet har faste oppgaver som går igjen hvert år og en rekke aktuelle prosjekter.

Det er viktig at alle som bor i dalen er medlemmer og vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer betale årskontingenten. Da har du mulighet til å komme med saker du mener vellet bør jobbe med og du kan delta på vellets årsmøte.

Meld deg inn her.

Aktuelle saker:

TV Aksjonen 2017
Skrevet 26. aug 2017

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Les mer

Faste oppgaver
Sørkedalen – i går, i dag … i morgen?
Skrevet 31. mar 2017

Les mer

Pågående oppgaver
Ny Åmot bru ferdig sommeren 2017
Skrevet 22. apr 2016

Den nye broen skal ferdigstilles sommeren 2017.

Les mer

Pågående oppgaver