Velkommen til Sørkedalens Vel

Sørkedalens Vel har siden etableringen i 1898 hatt som formål ”at virke for bygdens vel”.

Vellet tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for dalens fremtid. Vellet kan i enkelte sammenhenger være et talerør for beboerne overfor myndighetene i saker som angår dalen. Vi jobber også med saker som kun er av lokal interesse for oss som bor her.

Arbeidet som utføres er frivillig og dugnadsbasert. Vellet har faste oppgaver som går igjen hvert år og en rekke aktuelle prosjekter.

Det er viktig at alle som bor i dalen er medlemmer og vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer betale årskontingenten. Da har du mulighet til å komme med saker du mener vellet bør jobbe med og du kan delta på vellets årsmøte.

Meld deg inn her.

Aktuelle saker:

Oppstart av veiarbeid i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass
Skrevet 30. apr 2022

Arbeidet med oppgradering av vei og sykkelvei fra Portnerboligene fra Peder Ankers Plass har startet.

Les mer

Pågående oppgaver
INVITASJON TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL 2022
Skrevet 11. mar 2022

Husk årsmøtet 23. mars kl 19.00 på Lokalet!

Les mer

Faste oppgaver
riving av mast
Kraftlinje gjennom Sørkedalen rives
Skrevet 04. des 2021

Statnett har startet med masta ved Skuggen, rivingen av de andre mastene på linja skal være ferdig i mai.

Les mer

Faste oppgaver