Velkommen til Sørkedalens Vel

Sørkedalens Vel har siden etableringen i 1898 hatt som formål ”at virke for bygdens vel”.

Vellet tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for dalens fremtid. Vellet kan i enkelte sammenhenger være et talerør for beboerne overfor myndighetene i saker som angår dalen. Vi jobber også med saker som kun er av lokal interesse for oss som bor her.

Arbeidet som utføres er frivillig og dugnadsbasert. Vellet har faste oppgaver som går igjen hvert år og en rekke aktuelle prosjekter.

Det er viktig at alle som bor i dalen er medlemmer og vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer betale årskontingenten. Da har du mulighet til å komme med saker du mener vellet bør jobbe med og du kan delta på vellets årsmøte.

Meld deg inn her.

Aktuelle saker:

Julegrana lyser til glede for alle i bygda
Skrevet 03. des 2020

Sørkedalens vel ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Les mer

Faste oppgaver
Illustrasjon av fiber
Fiber til Sørkedalen: Oppdatering
Skrevet

Ferdigstilling av fibernettet er utsatt til 30. juni 2021.

Les mer

Pågående oppgaver
TV-aksjonen NRK 2020 gikk til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet
Skrevet 01. des 2020

I Sørkedalens digitale bøsse ble det gitt hele kr. 23.400,- i år.

Les mer

Faste oppgaver