Velkommen til Sørkedalens Vel

Sørkedalens Vel har siden etableringen i 1898 hatt som formål ”at virke for bygdens vel”.

Vellet tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for dalens fremtid. Vellet kan i enkelte sammenhenger være et talerør for beboerne overfor myndighetene i saker som angår dalen. Vi jobber også med saker som kun er av lokal interesse for oss som bor her.

Arbeidet som utføres er frivillig og dugnadsbasert. Vellet har faste oppgaver som går igjen hvert år og en rekke aktuelle prosjekter.

Det er viktig at alle som bor i dalen er medlemmer og vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer betale årskontingenten. Da har du mulighet til å komme med saker du mener vellet bør jobbe med og du kan delta på vellets årsmøte.

Meld deg inn her.

Aktuelle saker:

Bautaen ved Sørkedalen kirke
Tale ved bautaen 17. mai 2016 v/ Astrid Dalin
Skrevet 25. aug 2016

Noen ord ved bautaen over falne fra Sørkedalen.

Les mer

Faste oppgaver
tv-aksjonen
TV-aksjonen 2016: Til ofrene i krig og konflikt
Skrevet 09. jun 2016

TV-aksjonen går søndag 23. oktober 2016.

Les mer

Faste oppgaver
Skisse
Ny Åmot bru ferdig sommeren 2017
Skrevet 22. apr 2016

Den nye broen skal ferdigstilles sommeren 2017.

Les mer

Pågående oppgaver