Velkommen til Sørkedalens Vel

Sørkedalens Vel har siden etableringen i 1898 hatt som formål ”at virke for bygdens vel”.

Vellet tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for dalens fremtid. Vellet kan i enkelte sammenhenger være et talerør for beboerne overfor myndighetene i saker som angår dalen. Vi jobber også med saker som kun er av lokal interesse for oss som bor her.

Arbeidet som utføres er frivillig og dugnadsbasert. Vellet har faste oppgaver som går igjen hvert år og en rekke aktuelle prosjekter.

Det er viktig at alle som bor i dalen er medlemmer og vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer betale årskontingenten. Da har du mulighet til å komme med saker du mener vellet bør jobbe med og du kan delta på vellets årsmøte.

Meld deg inn her.

Aktuelle saker:

Informasjonsmøte med nødetatene
Skrevet 23. okt 2023

Bymiljøetaten og bydelen inviterer til et nytt møte for dalens befolkning. Tirsdag 24. oktober Kl 18.00 på Lokalet.

Les mer

Faste oppgaver
Støtt årets TV-aksjon og hjelp barn rammet av krig og konflikt
Skrevet 19. okt 2023

Støtt årets TV-aksjon

Les mer

Faste oppgaver
Fra møtet om Åmot bru
Tiltak etter møtet om Åmot bro
Skrevet 16. okt 2023

Svar fra Bymiljøetaten inkludert tiltak på ulike problemstillinger som ble tatt opp på møtet den 9. oktober om Åmot bro

Les mer

Faste oppgaver