Velkommen til Sørkedalens Vel

Sørkedalens Vel har siden etableringen i 1898 hatt som formål ”at virke for bygdens vel”.

Vellet tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for dalens fremtid. Vellet kan i enkelte sammenhenger være et talerør for beboerne overfor myndighetene i saker som angår dalen. Vi jobber også med saker som kun er av lokal interesse for oss som bor her.

Arbeidet som utføres er frivillig og dugnadsbasert. Vellet har faste oppgaver som går igjen hvert år og en rekke aktuelle prosjekter.

Det er viktig at alle som bor i dalen er medlemmer og vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer betale årskontingenten. Da har du mulighet til å komme med saker du mener vellet bør jobbe med og du kan delta på vellets årsmøte.

Meld deg inn her.

Aktuelle saker:

God jul
Skrevet 16. des 2019

Sørkedalens vel ønsker alle en fredelig feiring.

Les mer

Faste oppgaver
I Sørkedalen kom det inn kr 21.547,- på bøssene under årets TV-aksjon.
Skrevet 13. okt 2019

Takk til alle bøssebærere og givere.

Les mer

Faste oppgaver
Fiber til Sørkedalen
Skrevet 12. jul 2019

Telenor bygger ut for høyhastighets bredbånd.

Les mer

Pågående oppgaver