Velkommen til Sørkedalens Vel

Sørkedalens Vel har siden etableringen i 1898 hatt som formål ”at virke for bygdens vel”.

Vellet tar opp saker som opptar beboerne i Sørkedalen og saker som er av betydning for dalens fremtid. Vellet kan i enkelte sammenhenger være et talerør for beboerne overfor myndighetene i saker som angår dalen. Vi jobber også med saker som kun er av lokal interesse for oss som bor her.

Arbeidet som utføres er frivillig og dugnadsbasert. Vellet har faste oppgaver som går igjen hvert år og en rekke aktuelle prosjekter.

Det er viktig at alle som bor i dalen er medlemmer og vi oppfordrer alle som ikke er medlemmer betale årskontingenten. Da har du mulighet til å komme med saker du mener vellet bør jobbe med og du kan delta på vellets årsmøte.

Meld deg inn her.

Aktuelle saker:

Interesseliste for «Bedre nett i Sørkedalen»
Skrevet 07. jul 2018

Status for bedre løsning for mobil og internett.

Les mer

Faste oppgaver
TV-aksjonen 21. oktober 2018
Skrevet 03. jul 2018

Sørkedalen vel organiserer innsamling til TV-aksjonen 21. oktober.

Les mer

Faste oppgaver
Vår-Rusken og plogging i Sørkedalen 14. mai
Skrevet 25. apr 2018

Kast deg på vårens trend med plogging*!

Les mer

Faste oppgaver