Alleen høytidelig åpnet 22. november.

Anleggsarbeidet har blitt ferdig tre uker før tiden og Bymiljøetaten er stolte av resultatet som vil øke både fremkommeligheten og sikkerheten for alle. Nå kan to busser møte hverandre i alleen uten å måtte vente i enden av alléen til den andre har passert. Det er å håpe på at framkommeligheten også blir like bra vinterstid!
Det har blitt plantet over 50 nye trær av typen småbIadet lind og veien har blitt senket slik at de gamle steingjerdene har kommet til syne igjen.
Veien ble høytidelig åpnet av etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven. Og mange hyggelige naboer var til tilstede på åpningen av veien, og det ble servert kaffe og boller😊
Snorklipping fra åpningen av alleen. Snorklipping fra åpningen av alleen. Samling åpning alleen Samling åpning alleen
<- Tilbake