I Sørkedalen kom det inn kr 21.547,- på bøssene under årets TV-aksjon.

I Sørkedalen kom det inn kr 21.547,- på bøssene under årets TV-aksjon.

I tillegg kommer det som ble Vippset til fellespotten.

Takk til alle bøssebærere og givere.

Neste års TV-aksjon 2020 går til WWF Verdens naturfond.

<- Tilbake