TV-aksjon 2014 med tidenes resultat

Her kommer endelig resultatet av innsamlingen til TV-aksjonen 2014:  
Årets TV-aksjon 2014 ble gjennomført 19/10, og fikk tidenes resultat med 240 millioner kroner.
Det vil si at målet til Kirkens Nødhjelp med å skaffe vann til ein million mennesker ble nådd med god margin.  
I Sørkedalen ble det samlet inn kr. 24.602,-. Og det er kr 2721,- mere enn i 2013.   Tusen takk til alle trofaste bøssebærere, og til dere som var med å gi penger!   Håper på enda større giverglede til neste års TV aksjon 2015, som er tildelt Regnskogfondet, og har fått slagordet «Vi kan fortsatt redde regnskogen»
«TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann.

Slik skal pengene fordeles

Vann til over én million mennesker

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet.

Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske. Tilgang til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann. Når turen etter vann blir kort er de også mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre sanitære forhold og hygiene.

Midlene fra TV-aksjonen skal derfor gå til vannprosjekter i åtte land:

Vann redder liv og hindrer konflikt

Sudan:

  • TV-aksjonen skal gi 300 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Sudan har vært preget av krig og konflikt i mange tiår. Kirkens Nødhjelp arbeider hovedsakelig i Darfur som ligger i Sahel-beltet. Et område som de siste tiårene stadig oftere blir rammet av alvorlig tørke og påfølgende sult. Vann er en knapp ressurs og kampen om tilgang både skaper og forsterker konflikt i området. Kirkens Nødhjelp gir allerede 350 000 mennesker tilgang til vann i landet. Med TV-aksjonen kan vi sammen doble innsatsen.

<- Tilbake