Årsmøte i Sørkedalens vel torsdag 27. Mars 2014 kl 19:00

Årsmøtet avholdes som vanlig på lokalet.

Vel møtt!

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

SØRKEDALENS VEL

Tid: Torsdag 27. mars 2014, kl. 19.00

Sted: Lokalet

Dagsorden:
1.Valg av ordstyrer
2.Godkjenning av innkalling
3.Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
4.Årsberetning 2013
5.Regnskap 2013
6.Fastsettelse av kontingent for 2014
7.Valg av nytt styre og valgkomité
8.Valg av to revisorer
9.Innkomne forslag

***

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret ved dets formann Odd Holter, Sakariasveien 21, 0758 Oslo, odd.holter@gmail.com innen torsdag 20. mars 2014.

***

Det blir enkel servering.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Ikke-medlemmer kan tegne seg som medlemmer ved inngangen.

Styret

 

 

<- Tilbake