Årsmøtet i Sørkedalens vel 2020

Årsmøtet 2020 har blitt utsatt på ubestemt tid  grunnet myndighetenes strenge tiltak for å hindre spredning av det svært smittsomme coronaviruset. Sørkedalens vel viser til en uttalelse fra Vellenes Fellesoranisasjon om utsettelse av årsmøter og generalforsamlinger:

«Coronavirus-epidemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt, jfr. nasjonale retningslinjer av 14. mars 2020.  Kommunale myndigheter har i tillegg til dette vedtatt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre. Vellenes Fellesorganisasjon mener dette er en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon (force majeure) som gir anledning til å fravike plikten  til å avholde årsmøter/generalforsamling innen vedtektsmessig dato.»

Informasjon om dato vil bli gitt på hjemmesiden og på FB, og en innkalling vil bli distribuert i alle postkasser og slått opp på veltavlene. Årsberetning og giro er som vanlig distribuert.

Styret i Sørkedalens vel

 

Årsberetningen kan lastes ned her

<- Tilbake