Asfaltering av Zinoberveien

Oppdatert januar 2023: Bymiljøetaten vil nå bruke vinteren på å vurdere saken bredt. Det er kommet inn mange innspill vedrørende saken og vi vil ta med alle disse inn i vår vurdering. Konklusjonen og hvilke tiltak vi bestemmer oss for å utføre, vil vi komme tilbake til i løpet av første del av 2023.
Saken: Bymiljøetaten har besluttet å asfaltere den gruslagte delen av Zinoberveien. Beslutningen er begrunnet med at en asfaltert vei er mer trafikksikker enn en grusvei, det sikrer bedre vinterdrift ved brøyting og strøing og det blir enklere med veivedlikehold. Veldig mange har klaget på beslutningen. Bymiljøetaten sendte etterhvert ut et fellessvar hvor beslutningen om asfaltering blir opprettholdt.
Landbrukskontoret har sammen med bymiljøetaten invitert til et møte med Sørkedalens vel og flere av grunneierne som er berørt 29.11.2022,  og velet mottar gjerne innspill i saken som vi vil ta med oss i møtet.

Vedlagt korrespondanse i saken (pdf-er): 

<- Tilbake