Author Archives: odd

Julegrana er på plass

Årets juletre er på plass foran kirken.

TV-aksjon 2014 med tidenes resultat

Takk til alle Sørkedøler som bidro til aksjonen !

Velkomstmappe til alle nye beboere i dalen

Kjenner du noen som nylig har flyttet til Sørkedalen, så tips oss i Velet.

VANN FORANDRER ALT

Årets TV-aksjon 19. oktober, går i år til kirkens nødhjelp.

Åmot Bro, ny intern utredning

KVU Åmot bro – ny utredning august 2014

Årsmøte i Sørkedalens vel torsdag 27. Mars 2014 kl 19:00

Årsmøtet avholdes som vanlig på lokalet.

Vel møtt!

Nye veltavler er igangsatt

Sanitetsforeningen er med å sponser nye veltaver, og velet tar oppgaven

Riving av Åmot bru – Zinoberveien ny hoedfartsåre for halve Sørkedalen

Riving av Åmot bru i Sørkedalen, konsekvenser i byggeperioden.

Rusken aksjonen er igang !

Vær med å gjør Sørkedalen ren og pen til 17 mai !

Seniorboliger ved butikken til utleie

Seniorboligene i Sørkedalen: fortsatt noen ledige.

Wyllerløypa

Mye lys og støy fra det nye anlegget i Tryvann Vinterpark/Wyllerløypa 2013.

Bred veiskulder

Sørkedalens Vel jobber for å få til bred veiskulder langs Sørkedalsveien