Author Archives: paal

TV-aksjonen NRK 2020 gikk til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet

I Sørkedalens digitale bøsse ble det gitt hele kr. 23.400,- i år.

I Sørkedalen kom det inn kr 21.547,- på bøssene under årets TV-aksjon.

Takk til alle bøssebærere og givere.

Innkalling til årsmøte i Sørkedalen vel

Tid: Mandag 1. april 2019, kl. 19.00
Sted: Lokalet

God jul og godt nyttår

Vellet ønsker alle en fin adventstid, og en riktig God Jul.

Årets resultat av TV Aksjonen

Det kom inn kr 23.595,- i Sørkedalen.

TV Aksjonen 2017

TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Rusken i Sørkedalen torsdag 11. mai

Bli med å på gjøre det pent i dalen til 17. mai i år også.

Sørkedalen – i går, i dag … i morgen?

Det er unikt at en hovedstad innenfor sine grenser har så opprinnelige og godt bevarte jord- og skogbruksbygder og kulturlandskap som Sørkedalen og Maridalen. Maridalen er varig vernet som landskapsvernområde etter naturvernloven. Sørkedalen må med grunnlag i markaloven sikres varig vern som  jord- og skogbruksbygd, kulturlandskap, rekreasjonsområde og levende lokalsamfunn. Dette dokumentet er oppdatert etter […]

Juletreet ved kirka er tent

Vellet ønsker alle en fin adventstid, og en riktig God Jul.

TV-aksjonen 2016: Til ofrene i krig og konflikt

Resultatet av årets TV aksjon er klart.

Tale ved bautaen 17. mai 2016 v/ Astrid Dalin

Noen ord ved bautaen over falne fra Sørkedalen.

Ny Åmot bru ferdig sommeren 2017

Den nye broen skal ferdigstilles sommeren 2017.

Rusken i Sørkedalen 11. mai

Vær med å gjør Sørkedalen ren og pen til 17 mai!

Velkommen til årsmøte torsdag 14. april

Velkommen til årsmøte torsdag 14. april 2016, kl. 19.00

Protokoll fra årsmøtet 2016 i Sørkedalens Vel

Protokoll fra årsmøtet i Sørkedalens Vel 2016 er nå tilgjengelig.

Årets tv aksjon – Redd regnskogen – innbragte over 22.000 kr i sørkedalen

TV-aksjonen NRK 2015 gikk til Regnskogfondets arbeid.

Rusken i Sørkedalen 12. mai

Vær med å gjør Sørkedalen ren og pen til 17 mai !

Velkommen til årsmøte 09.april

Bård Folke Fredriksen kommer også.

TV-aksjonen 2013

TV-aksjonen 2013 har blitt tildelt Nasjonalforeningen for Folkehelse med vekt på Demens og forskning i Norge. Datoen er 20.oktober.

Monstermaster

Statnett planlegger nytt høyspentnett med mye større kapasitet.

TV-aksjonen 2012

Vi samlet inn masse penger til årets tv-innsamling

Stor gave fra Sanitetsforeningen

Nå skal alle veltavlene erstattes med nye, og vi takker Sanitetsforeningen for betydelig bidrag til dette på hele kr.25.000,-

Velkomstmappe til alle nye beboere

Vi ønsker at alle i nyinnflyttere i Sørkedalen skal føle seg velkomne og gi de en god start på sitt nye liv i Sørkedalen.