Author Archives: Torolf Stålvik

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL 2024

Husk årsmøtet tirsdag 09. april kl 18.00 på Kirkestua!

Informasjonsmøte med nødetatene

Bymiljøetaten og bydelen inviterer til et nytt møte for dalens befolkning. Tirsdag 24. oktober Kl 18.00 på Lokalet.

Støtt årets TV-aksjon og hjelp barn rammet av krig og konflikt

Støtt årets TV-aksjon

Tiltak etter møtet om Åmot bro

Svar fra Bymiljøetaten inkludert tiltak på ulike problemstillinger som ble tatt opp på møtet den 9. oktober om Åmot bro

Informasjonsmøte om Åmot bro

Informasjonsmøte om Åmot bro som nå er stengt og skal byttes ut.

Åmot bro stengt

Brev til Bymiljøetaten vedrørende hastestengingen av Åmot bro. Vellet ber om snarlige tiltak da situasjonen er uholdbar for dalens befolkning.

17. mai i Sørkedalen

Les hele programmet for årets 17. mai i Sørkedalen her.

Ryddedugnad i dalen torsdag 11. mai

Bli med og rydde dalen for søppel før 17. mai. Poser og hansker fås på butikken.

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL 2023

Husk årsmøtet mandag 27. mars kl 19.00 på Kirkestua!

Asfaltering av Zinoberveien

Den bebudete asfalteringen av den gruslagte delen av Zinoberveien er utsatt inntil videre.

Zinoberveien stengt

Zinoberveien har vært stengt siden medio januar pga overhengende trær. Det skal ryddes i løpet av februar.

God jul!

Treet som står ved kirken har vi fått fra Løvenskiold skog    

Alleen høytidelig åpnet 22. november.

Den nye veien i alleen ble åpnet tre uker før tiden.

Årets tv-aksjon søndag 23. oktober

Leger uten grenser er årets mottaker av tv-aksjonen. Vi går rundt fra klokka halv fire førstkommende søndag, ses da! 🙂

Oppstart av veiarbeid i Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass

Arbeidet med oppgradering av vei og sykkelvei fra Portnerboligene fra Peder Ankers Plass har startet.

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL 2022

Husk årsmøtet 23. mars kl 19.00 på Lokalet!

God jul og et godt nytt år!

Sørkedalens vel ønsker alle en riktig god jul og et skikkelig godt nytt år!

Kraftlinje gjennom Sørkedalen rives

Statnett har startet med masta ved Skuggen, rivingen av de andre mastene på linja skal være ferdig i mai.

Svar om «Brennatunet» ventes av Sivilombudet i desember

Naturvernforbundet har sendt klagesak om «Brennatunet» til Sivilombudet.

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 24. oktober.

I år går pengene til PLANs arbeid for å bekjempe barneekteskap!

Fiber til Sørkedalen: Oppdatering

Ferdigstilling av fibernettet er satt til 30. september 2021.

Vår-rusken i Sørkedalen 10. mai

La oss gjøre Sørkedalen fin til 17. mai! Bli med og rydd søppel langs veier og stier i nærområdet ditt.

Invitasjon til årsmøte i Sørkedalens vel 2021

Tid: 23. mars 2021, kl. 19.00

Sted: Digitalt møte på Teams

Julegrana lyser til glede for alle i bygda

Sørkedalens vel ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.