Fiber til Sørkedalen: Oppdatering

Informasjon fra Telenor om utbygging av fibernett i Sørkedalen, datert 02. juni 2021:

– Telenor har en ambisjon om å koble opp kunder fortløpende i juni, juli og august. Vi starter med adressene ved Bogstadvannet og jobber oss innover i dalen. Alle kunder som har bestilt fiber vil motta informasjon om ferdigstillelses dato (30.09.2021) for prosjektet i Sørkedalen på e-post eller brev.

Hva må gjøre?
Du trenger ikke å gjøre noe. Vår ansvarlig entreprenør OneCo tar kontakt og avtaler tidspunkt for installasjon når det nærmer seg installasjon hos deg.

Årsak til forsinkelser:

  1. Gravetillatelser og løyver hos tredje part har tatt lengre tid enn planlagt.
  2. Det er oppdaget giftig sopp(phytophthora) i området. Dette har krevd ekstra tillatelser fra Oslo kommune. Samt gjort utbyggingen mer krevende.
  3. Grunnet covid-19 har utbygging tatt lengre tid.

Vi beklager at utbygging har tatt lengre tid enn forventet. Dersom du har spørsmål kan du kontakte kundeservice på telefon 915 09000.

<- Tilbake