Fiber til Sørkedalen: Oppdatering

Brev fra Telenor til bestillere av fibernett i Sørkedalen:

«I salgsfasen og planleggingsfasen av et fiberutbyggingsprosjekt kan det oppstå utfordringer som gjør at utbyggingen blir forsinket i forhold til opprinnelig plan. Dette gjelder dessverre for området der du bor.

Vi har blitt orientert om at det er gjort flere funn av Phytophthora i enkelte områder i Sørkedalen. Phytophthora er en alvorlig planteskadegjører som spres via jord og plantemateriale, og det er viktig at jord/masser ikke spres fra et område til det neste. Vi må derfor utsette utbyggingen til vi kan gjennomføre utbyggingen på en forsvarlig måte etter Oslo kommune sine retningslinjer.

Det har også oppstått forsinkelser hos en av våre samarbeidspartnere i forbindelse med utskifting av nettstolper som skal brukes til å fremføre fiberkabler i området.

Vi beklager forsinkelsen på det sterkeste. Ny planlagt dato for ferdigstilling av fiber er 30. juni 2021.

På grunn av forsinkelsen som har oppstått har du rett til å heve din avtale med Telenor, uten ekstra kostnad. Du må i så fall gi beskjed så snart som mulig, og senest innen to måneder fra du mottar brevet. Vi håper allikevel at du fortsatt ønsker å bli kunde hos oss, og vi ser frem til å kunne levere dine nye tjenester.

Med vennlig hilsen 

Telenor Norge»

<- Tilbake