Innkalling til årsmøte i Sørkedalens vel 2020

Tid: 9. juni 2020, kl. 19.00
Sted: Lokalet

Dagsorden:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
4. Årsberetning 2019
5. Regnskap 2019
6. Fastsettelse av kontingent for 2020
7. Innkomne forslag
8. Valg av nytt styre og valgkomité
9. Valg av to revisorer

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret ved dets leder Bente Landmark, Zinoberveien 99, 0758 Oslo, bente.landmark@gmail.com innen 3.juni 2020.

På grunn av smittevernreglene i forbindelse med koronaviruset, med tillatelse til et begrenset antall deltakere (maks 50) på møtet, ønsker vi forhåndspåmelding til årsmøtet. Påmelding til Ingull Solbu ved ingull.solbu@live.no / tlf .906 17 794.

Grunnet korona blir det ingen servering. Stoler vil bli satt opp med 1 meters avstand i henhold til smittevernreglene.

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen!

Styret

Last ned årsberetningen

Last ned valgkomiteens innstilling

<- Tilbake