Interesseliste for «Bedre nett i Sørkedalen»

De fleste i Sørkedalen er kjent med dårlig dekning på mobil og gammel løsning for internett. Dette er noe velet ønsker å ta tak i.

For å stå bedre rustet i kontakt med leverandørene har vi laget et skjema for å få en oversikt over situasjonen i dag, og som skal være et utgangspunkt for videre kontakt med leverandørene. Det er foreløpig 40 sørkedøler som har svart, men vi håper og tror det er langt fler som er interessert i en bedre løsning.

Det er ca. 300 husstander i dalen, og vi tenker at det er langt fler som bør komme med på denne listen. Vi ber derfor alle Sørkedøler om å gå inn på denne lenken  og svare på undersøkelsen.

 

Om dagens situasjon

Det er dårlig dekning for mobiltelefon og i enkelte områder kan ikke leverandørene levere dekning i det hele tatt. Det betyr at vi ikke kan besøke naboen og forvente at operatøren som fungerer greit eller delvis hjemme, fungerer der og vice versa. I verste fall svikter telefonen når vi har behov for å komme i kontakt med brannvesen, ambulanse eller politi. Vi er også kjent med at Telenor har begynt å si opp abonnenter med fasttelefon, som mange fortsatt har her i Sørkedalen, nettopp på grunn av dårlig dekning. Dette holder ikke når dekning for mobiltelefon er såpass dårlig.

Mange sliter også med løsningen for internett. I vinter og tidligere har vi hatt flere perioder hvor nettet har vært borte i mange dager. Kapasiteten på linjene er sprengt og de fleste har et dårlig tilbud på pris og svært begrenset fart. Vi kjenner til enkelte som har fått beskjed om at linja er full og at det ikke er mulig å levere ADSL på adressen.

I dag burde leverandørene kunne levere mye bedre enn 10 megabit linje som er maks for de aller fleste.

Det er foreløpig sendt brev til Telia og Telenor og vi har vært i kontakt med alternative leverandører med andre løsninger for høyhastighetsinternett. Velet håper at Sørkedølene samlet kan få en bedre løsning, og vi er i dialog med noen Sørkedøler som har ideer og kontakter.

For spørsmål om skjemaet eller prosjektet, ta kontakt med undertegnede på marte@bruksaas.no (993 85 332) eller Ingull Solbu ingull.solbu@live.no i Sørkedalen vel.

 

<- Tilbake