Interesseliste for bedre nettilgang i Sørkedalen

Det er et stort behov for oppgradert løsning for internett og mobiltelefon i dalen.

Nettet har falt ut flere ganger i vinter, og bortfall av nett har ved disse anledningene vart i flere dager. Nettet vårt i Sørkedalen er særdeles værutsatt, i tillegg til at det både er tregt og ofte ute av funksjon. Vellet har laget en interesseliste for å kartlegge sørkedølenes behov for oppgradert nettløsning og for å komme videre hos nettselskapene. Vi håper at så mange som mulig vil svare på denne. Fyll ut her.

 

<- Tilbake