Invitasjon til årsmøte i Sørkedalens vel 2021

Tid: 23. mars 2021, kl. 19.00

Sted: Digitalt møte på Teams

Dagsorden:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning 2020
  5. Regnskap 2020
  6. Fastsettelse av kontingent for 2020
  7. Valg av nytt styre og valgkomité
  8. Valg av to revisorer
  9. Innkomne forslag

***

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret ved dets leder Bente Landmark, Zinoberveien 99, 0758 Oslo, bente.landmark@gmail.com innen 12.mars 2021.

På grunn av smittevernreglene til Oslo kommune i forbindelse med koronaviruset, er det ikke mulig å avholde årsmøtet på Lokalet. Årsmøtet vil derfor blir arrangert som et digitalt møte på Teams (Microsoft). For å gjøre dette praktisk mulig, ønsker vi derfor en forhåndspåmelding til årsmøtet med navn, mailadresse og telefonnummer. En link til møtet vil bli sendt på e-post til alle påmeldte. Påmelding til Ingull Solbu ved ingull.solbu@live.no / tlf 906 17 794.

Sørkedalens vel årsberetning 2020 (pdf)

Innstilling valgkomiteen årsmøte 2021

***

Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen!

<- Tilbake