INVITASJON TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL 2023

Tid: Mandag 27. mars 2023, kl. 19.00

Sted: Kirkestuen

Dagsorden:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning 2022
  5. Regnskap 2022
  6. Fastsettelse av kontingent for 2023/2024
  7. Valg av nytt styre og valgkomité
  8. Valg av to revisorer
  9. Innkomne forslag

***

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret ved dets leder Bente Landmark, Zinoberveien 99, 0758 Oslo, bente.landmark@gmail.com innen 20. mars 2022.

***

 

Møt opp og si din mening!

Det blir enkel servering av kaffe/te og god bakst fra Markajentene.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Sørkedalens vel Årsberetning 2022 (pdf)

<- Tilbake