INVITASJON TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL 2024

Tid: Tirsdag 09. april 2024, kl. 18.00

Sted: Kirkestuen

Dagsorden:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning 2023
  5. Regnskap 2023
  6. Fastsettelse av kontingent for 2024/2025
  7. Valg av nytt styre og valgkomité
  8. Valg av to revisorer
  9. Innkomne forslag

***

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret ved dets leder Bente Landmark, Zinoberveien 99, 0758 Oslo, bente.landmark@gmail.com innen 21. mars 2024.

***

Møt opp og si din mening!

Det blir enkel servering av kaffe/te og god bakst fra Markajentene.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Sørkedalens vel Årsberetning 2023 (pdf)

<- Tilbake