INVITASJON TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL 2022

Tid: 23. mars 2022, kl. 19.00

Sted: Lokalet

Dagsorden:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning 2021
  5. Regnskap 2021
  6. Fastsettelse av kontingent for 2021/2022
  7. Valg av nytt styre og valgkomité
  8. Valg av to revisorer
  9. Innkomne forslag

***

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret ved dets leder Bente Landmark, Zinoberveien 99, 0758 Oslo, bente.landmark@gmail.com innen 12.mars 2022.

***

Foredrag etter årsmøtet: Historien om Gateenglene

Etter det ordinære årsmøtet vil Marit Bjørnholt Skogstad fortelle oss og vise mange bilder om sitt arbeid med å hjelpe hjemløse, rusavhengige og vanskeligstilte i samfunnet.

Marit Bjørnholt Skogstad er sammen med Hilke Tzschoppe og Anette Anker tre fantastiske ildsjeler som henter overskuddsmat og råvarer hos dagligvarebutikker, lager hjemmelagde måltider og deler ut til de som trenger det i Oslo.  Gjennom hele pandemien har Marit og hennes medhjelpere hjulpet «gatas diamanter» med mat og god prat, og nå lages det varmmat flere ganger i uken som blant annet leveres til Maritakaféen, Blå Kors, Frelsesarmeen og flere hospitser. I Sørkedalen er vi veldig stolte av Marit som også ble nominert til Årets osloborger 2021!

Møt opp og si din mening!

Det blir enkel servering.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Sørkedalens vel Årsberetning 2021 (pdf)

Valgkomiteens innstilling 2022 (pdf)

<- Tilbake