Julegrana lyser til glede for alle i bygda

I god tid før desember ankom dalen satte Sørkedalens vel opp julegrana foran kirken, i tråd med tradisjonen. Treet ble tent ved en enkel seremoni, i koronaens tid. Det gjør godt å se treet lyse på mørke kvelder!

Sørkedalens vel ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.

<- Tilbake