Svar om «Brennatunet» ventes av Sivilombudet i desember

Klagesaken som naboer og Naturvernforbundet m.fl. sendte inn til Statsforvalteren om hustunene i «Brennatunet» (Sakariasveien 25) ble avvist i vår. Naturvernforbundet har klaget videre til Sivilombudet som vil se på lovanvendelsen her. Svar ventes i desember.

<- Tilbake