Kraftlinje gjennom Sørkedalen rives

Statnett har startet riving av kraftlinjen som går gjennom Sørkedalen. De har startet med masta ved Skuggen (bilde). Rivingen av de andre mastene på linja som går fra Smedstad til Ringerike skal være ferdig til mai 2022. Les mer om planene til Statnett i vedlegget (pdf): Informasjonsskriv-statnett-river-luftledning-sor

<- Tilbake