Meld deg inn

Tusen takk for at du ønsker å være medlem i Sørkedalens Vel.

Styret i Sørkedalens Vel er basert på frivillig arbeid og alle Velets inntekter går til forskjellige tiltak som kommer dalen til gode.
Et medlemskap i Velet koster kr. 250,- for familiemedlemskap og kr.150,-for enkeltmedlemskap.

Ditt navn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Adresse (obligatorisk)

Familiemedlem eller enkeltmedlem
FamiliemedlemEnkeltmedlem

Melding