Monstermaster

Statnett planlegger nytt høyspentnett med mye større kapasitet. I Oslo vest er det bare to alternativer: Sørkedalen eller Maridalen. For oss i Sørkedalen vil det være en katastrofe. Vellet følger opp saken og skal gjøre alt for at vi i Sørkedalen ikke skal bli berørt.

 

13.01.2013 – Selve saken

Det nye kraftnettet skal erstatte tre av dagens ledningsnett. Disse er de to parallelle kraftledningene som går gjennom Sogn i Bydel Nordre Aker og den som går fra Smestad gjennom Mærradalen.De som går gjennom Sogn er i dag operative, mens kraftledningen gjennom Mærradalen og Hovseterdalen kun er en reserveforbindelse med liten kapasitet. Den er ikke i drift. Det er fordeler og ulemper ved begge alternativer.En kabelløsning anses uansett å bli for dyrt. Dermed blir det luftledninger som skal utredes.

Frigjort for masterHvis den nye kraftledningen legges i det som kalles strekningen Ådal–Sogn, vil de to parallelle løpene med doble master redusert til et løp med master. Det vil medføre at ryddebeltet blir redusert fra 75 til 40 meter gjennom Nordmarka.Samtidig vil det som kalles Ringerike–Smestadstrekningen gjennom Mærradalen bli frigjort for master. Noe som gjør at arealer kan frigjøres til tomter for nye boliger. Ender avgjørelsen på Smestadalternativet blir Ådal–Sognlinjen frigjort helt for master.

5000 blir berørtEn annen side ved dette er at strekket som går fra Montebello, Mærradalen, forbi Bogstad og gjennom Sørkedalen berører mye benyttete rekreasjonsområder og nesten 5000 mennesker i umiddelbar nærhet av traseen. I dag er som sagt ikke ledningsnettet i bruk. I ledningstraseen fra Sogn blir i underkant av 1000 mennesker berørt.I og med at ledningsnettet gjennom Mærradalen ikke er i bruk, blir det enklere å anlegge det nye ledningsnettet her. Hvis man bestemmer seg for Sogn-alternativet, blir konsekvensen at ledningsnettet må kobles ut i perioder og at byggeperioden blir lengre.

Gjør mest skadeTrasévalget skal behandles under torsdagens møte i bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker. Leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H), er klar i sin tale.

– Her finnes to klare alternativer. Et som berører knapt 500 mennesker og et der det bor 5000. Følgelig er det ingen god politikk å velge den traseen som åpenbart gjør mest skade. Gjennom Hovseterdalen er det tett befolket med blokker, rekkehus og eneboliger. Her er et flott parkmessig friareal som brukes flittig av skolene i nærområdet, barn leker her og folk går tur her. Det er anlagt turveier, sykkelvei, ballbaner, rutsjebaner, små hoppbakker med mer.

Trafikk hele døgnet– Vi må ta hensyn til alle barnehagene som er etablert langs strekket, fotballbane/ballbinge, skøytebanen, akebakker og alle som bruker området til jogging, sykling, skigåing, lufting av hunder og så videre. Her er det trafikk så å si hele døgnet. Den vanligste turruta til Ankerveien går i dag i ledningstraseen Her bor hundrevis av barn i alle aldre. Mange barnehager blir som sagt berørt. Foreldre vil da ikke sende sine barn ut for å leke rett under høyspentledninger. Hele dette flotte nærområdet vil jo bli nærmest ubrukelig.

– Videre vil ledningstrekket fortsette oppover mot Bogstad gjennom en unik biotop langs bekken. Først tapte vi friområder i Husebyskogen, og nå risikerer vi at friområdet opp Mærradalen og Hovseterdalen ryker også. Dette kan ikke Oslo kommune tillate blir ødelagt gjennom å bygge et svært kraftig kabelanlegg, fire ganger kraftigere enn det gamle. Tryggheten i dag er at anlegget ikke lenger er i bruk. Det har gitt oss økt livskvalitet, sier BU-lederen.

16.01.2013 –  Røa vel arrangerer folkemøte mot nye monstermaster.

Aulaen på Hovseter skole var full da informasjonsmøtet startet. Til stede var prosjektleder fra Statnett, en rekke lokalpolitikkere og mange av beboerne som vil bli berørt dersom den nye kraftfremføringen kommer gjennom Sørkedalen og Mærradalen. Statnett informerte om prosjektet. Gjennom en rekke innlegg og spørsmål ble saken behørlig belyst og forhåpentlig var disse innleggene noe Statnett legger til grunn når besutningen om trasèvalg skal tas.

15.02.2013 – Frist for innlevering av innspill til høringen om valg av trasè til fremføring av kraft til Oslo.

Brevet fra Sørkedalens vel kan du lese her.

 

<- Tilbake