Nye veltavler er igangsatt

Det er en stund siden Sanitetsforeningen valgte å bidra til at Sørkedalen skal få nye veltavler. Det har helt klart vært et behov for å skifte ut de gamle og Velet har tatt på seg oppgaven. Derimot har det vært en hektisk tid i velet og vi har tatt for oss flere viktige punkter som har gått litt på bekostning av tidsplanen for utviklingen av veltavlene. Men nå er vi igang. Det første vi skal gjøre er å sette opp en enda større tavle utenfor butikken. Tavlen som står der i dag er ny, men vi ser at den kunne vært litt større. Tavle nummer 2. kommer til å bli plassert på siden av krysset Sinoberveien/Wyllerveien. Vi starter med disse to og jobber oss videre etter inn i dalen. Vi håper de vil bli flittig brukt og være til glede for alle. Ved evt. innspill er det fint om dere tar kontakt med Hedda t: 29492616.

<- Tilbake