Rusken aksjonen er igang !

13. mai er Rusken i Sørkedalen

En av Sørkedalens vel sine oppgaver er å passe på at dalen vår blir ren og fin til 17 mai, gjennom Rusken aksjonen.
» Søplesekker og arbeidshansker er utlagt på Butikken og ved container (Åmot bru)»  på tirsdag morgen.

Våren er kommet til Sørkedalen, og synlige spor fra vinterens avfallssyndere vil vise seg langs veikanten.
Vi oppfordrer alle til å delta på denne opprydnigen, og hvis vi alle gjør en liten innsats skal det ikke mye til før vi kan nyte naturen også langs veiene i dalen.

Rydder du og naboene søppel i nærområdet der du bor, og fram til hovedvei (Sinoberveien eller Sørkedalsveien), og alle lokalveier rydder slik, så blir det pent i dalen til 17. mai i år også. Barnehagen, skolen og velforeningen rydder langs de to hovedveiene (fra Bogstad til Skansebakken, og Sinober til Åmot bro).

Container for avfall vil stå på parkeringsplassen ved Åmot bro hele dagen 13.mai (den settes der i løpet av 12. mai og hentes 14. mai). Der vil det også være mulig finne svarte plastsekker. Det er vanlig søppel langs veier vi skal rydde, så dette er ikke dagen for avhending av søppel etter storopprydding i kjeller, garasje og loft. Farlig avfall som elektronikk og maling skal heller ikke i containeren.

Lykke til alle sammen og takk for at dere bidrar til en vakker 17. mai.

<- Tilbake