Seniorboliger ved butikken til utleie

Seniorboligene i Sørkedalen utgjør 18 leiligheter og 17 garasjeplasser. Dette er leiligheter for utleie prioritert til seniorer i Sørkedalen.

Se kriterier nedenfor.
Der er 10 tre-roms leiligheter med bruksareal på 71 m² og 8 to-
romsleiligheter med bruksareal på 58 m². Leilighetene har solrik beliggenhet med flott utsikt over marka og omkringliggende
kulturlandskap. Alle leiligheter har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og vedovn. Det er heis til byggets 2. etasje.
For tiden (per april 2013) er 2 leiligheter ledige for nye leietagere. Er du interessert, ta kontakt med Per-Einar Eriksen i Løvenskiold Eindom på t. 93 43 60 93 og epost per-einar.eriksen@lovenskiold.no. Du finner også mer informasjon og illustrasjoner på linken under: http://www.lovenskiold.no/images/Utleie/Seniorboliger_Sørkedalen-.pdf

Kriterier for tildeling.

Tildeling av leiligheter skjer i regi av Løvenskiold-Vækerø i samarbeid med Velforeningene og skal skje etter følgende prioritering:

1) Personer over 55 år med tilknytning til Sørkedalen og Nordmarka
(i) Alders- og uførepensjonister med brutto inntekt under 2G som ikke eier egen bolig
(ii) Alders- og uførepensjonister som ikke eier egen bolig
(iii) Personer over 55 år som ikke eier egen bolig
(iv) Personer over 55 år
Dersom søkere til bolig stiller likt, skal disse prioriteres etter samlet poengsum for botid og arbeidstid hvor botid innenfor Sørkedalen og Nordmarka gir 1 poeng pr. år (ingen
maksimalgrense) og arbeidstid (husmor godkjent) gir ½ poeng pr. år maksimalt 10 poeng.
Gjenlevende i ekteskap/samboerskap overtar poengsummen til den som er falt bort, dersom poengsummen er høyere enn gjenlevendes.
2) Personer yngre enn 55 år med tilknytning til Sørkedalen og Nordmarka.
Prioritering skjer etter samlet poengsum for botid og arbeidstid, regnet som ovenfor.
3) Personer over 55 år uten tilknytning til Sørkedalen og Nordmarka. Det prioriteres etter alder. For ektepar og samboer beregnes alderen til den som er eldst.
4) Øvrige interessenter.

<- Tilbake