Tiltak etter møtet om Åmot bro

Dette er  svar fra Bymiljøetaten inkludert tiltak på ulike problemstillinger som ble tatt opp på møtet den 9. oktober om Åmot bro:
Fra møtet om Åmot bru

Shuttlebusser

Det vil bli satt opp shuttlebusser frem til det er reetablert gangforbindelse over Åmot bro. Bydelen og Bymiljøetaten koordinerer dette i dialog med Ruter. Shuttlebussene begynner å gå så fort det lar seg praktisk gjennomføre. Det har også vært dialog med Ruter om å gi informasjon ombord om at Åmot bro er stengt og hvilke alternativer de reisende har.

Skilting ifm. Åmot bro

Bymiljøetaten har gjort en vurdering av skiltingen ved den stengte broa. Det står nå skilt med teksten «Zinoberveien stengt ved Åmot bro» ved Wyllerveien og landhandleriet. Dette tenker vi er tilstrekkelig, og at det med denne skiltteksten er tydelig at Sørkedalsveien er åpen. Vi har også gjort en vurdering av skiltingen ved selve broa. Vi mener at de fysiske sperringene sammen med skiltingen «all ferdsel forbudt» er tilstrekkelig tydelig. Har satt opp flere gjerder på broa slik at det er enda vanskelige å passere. Vi vurderer om vi også skal sette opp et skilt ved Wyllerveien med henvisning til omkjøring for turisthyttene og Åmot utfartsparkering mv.

Gamle brofundamenter

På folkemøtet ble det sagt at det er noen relativt nye fundamenter til en gangbro like i nærheten av dagens bro. Vi har vært på befaring og ikke funnet noen brofundamenter i tilknytning til veien som kan brukes. Vi jobber videre med å åpne eksisterende gangbro, og vurderer også at dette er det som vil gå raskest.

Reflekspinner i Zinoberveien

Reflekspinner er bestilt og vil etter planen bli banket ned på mandag.

Løfte veien og tappe ned Bogstadvannet

Begge deler er notert. Vi får ikke gjort noe med dette på kort sikt, men ifm. planleggingen av permanent bro vil dette være viktige vurderinger.

Fjerne trær langs Zinoberveien

Bymiljøetaten har skjært ned de trærne som vi mener utgjør en trafikksikkerhetsrisiko langs veien. De ligger nå på privat grunn etter avtale med grunneierne. Vi har ingen konkrete planer om å fjerne flere, men vurderer dette løpende og hører gjerne fra nabolaget.

Skilt i Zinoberveien; parkering forbudt, viltfare, møteplass

Bymiljøetaten ser at det er viktig å opprettholde fremkommeligheten i Zinoberveien. Sammen med skiltmyndigheten hos oss skal vi gjøre en vurdering av ytterligere skilting iht. nasjonale regler til uka. Bybetjentene vil følge eksisterende skilting i området særskilt opp den nærmeste tiden.

Brenna bro

Er fundamentert på fjell og trygg. De løse steinene som er observert kommer fra erosjonssikringen for elva og er ikke en del av brokonstruksjonen.

<- Tilbake