TV-aksjonen 2013

TV-aksjonen 2013 har blitt tildelt Nasjonalforeningen for Folkehelse med vekt på Demens og forskning i Norge.

Datoen er 20.oktober.

<- Tilbake