TV-aksjonen 2016: Til ofrene i krig og konflikt

Totalt ble det samlet inn over 220 mil, og i Sørkedalen kom det inn kr 26.216.-, som er kr 2.600,- mere enn i fjor.

Takk til bøssebærer og givere for god innsats.

Inntektene skal gå til å hjelpe sivilbefolkningen, de uskyldige ofrene, i krig og konflikt.

Millioner av mennesker lever i dag med store lidelser og i akutt frykt i konfliktområder.

-Det er fantastisk å ha fått tv-aksjonen 2016 på vegne av ofre i krig og konflikt. Ikke bare på grunn av skader og tapt liv, en også på grunn ringvirkningene for lokalbefolkningen: Svekket helsetilbud, fravær av medisiner, ødelagte vannforsyninger, manglende infrastruktur, redusert sikkerhet og økt arbeidsledighet.

Dette fører igjen til fattigdom, underernæring og store helseproblemer. Selv ufarlige sykdommer får dødelig utfall, sier Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors.

tv-aksjonen

<- Tilbake