TV-aksjonen NRK 2020 gikk til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet

TV-aksjonen NRK 2020 gikk til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet og gikk av stabelen 18. oktober. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Vi skal redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene. TV-aksjonsmidlene er øremerket prosjekter i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia, og skal gå til å:

  • Etablere bedre avfallshåndtering og infrastruktur som hindrer at plastsøppel ender opp i elver og videre ut i havet.
  • Jobbe politisk for forpliktende vedtak mot marin forsøpling i hvert land.
  • Gi innbyggerne i hvert land kunnskap og verktøy til å ta opp kampen med egne hender.

I Sørkedalens digitale bøsse ble det gitt hele kr. 23.400,- i år.

Her finner du brosjyren for årets aksjon: https://blimed.no/media/1378/230326-tvak-0001-hovedbrosjyre-web.pdf

<- Tilbake