VANN FORANDRER ALT

gallery1
TV-aksjonen skal sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker. Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann. Nå er det vår tur til å gå! Bli bøssebærer for TV-aksjonen 19. oktober.

Slik skal pengene fordeles

Vann til over én million mennesker

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. For bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet.

Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske. Tilgang til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten til utdanning og arbeid når de ikke må bruke mange timer hver dag på å gå etter rent vann. Når turen etter vann blir kort er de også mindre utsatte for vold og seksuelle overgrep. For å styrke flere av disse positive ringvirkningene vil Kirkens Nødhjelp også sette opp latriner og gjøre andre tiltak for å bedre sanitære forhold og hygiene.

Midlene fra TV-aksjonen skal derfor gå til vannprosjekter i åtte land:

Vann redder liv og hindrer konflikt

Sudan:

  • TV-aksjonen skal gi 300 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Sudan har vært preget av krig og konflikt i mange tiår. Kirkens Nødhjelp arbeider hovedsakelig i Darfur som ligger i Sahel-beltet. Et område som de siste tiårene stadig oftere blir rammet av alvorlig tørke og påfølgende sult. Vann er en knapp ressurs og kampen om tilgang både skaper og forsterker konflikt i området. Kirkens Nødhjelp gir allerede 350 000 mennesker tilgang til vann i landet. Med TV-aksjonen kan vi sammen doble innsatsen.

Vann verner mot vold og overgrep

Sør-Sudan:

  • TV-aksjonen skal gi 100 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Før og etter at Sør-Sudan ble selvstendig i 2011 har mange hundretusen mennesker flyktet og emigrert fra Sudan og andre naboland. Oppblomstring av konflikt i landet på tampen av 2013 har også ført til at mange mennesker ikke har tilgang til vann. Kirkens Nødhjelp arbeider med vann i disse akutte fasene, samtidig har de en lang historie i landet og arbeider med å skaffe varig tilgang til vann for internt fordrevne og lokalsamfunn. Væpnet konflikt øker faren for at kvinner og barn skal bli utsatt for vold og seksuelle overgrep på lange turer etter vann. For å sikre varig tilgang til vann skal Kirkens Nødhjelp blant annet bore brønner og installere håndpumper til mange tusen mennesker.

Vann gir utdannelse og arbeid

Etiopia:

  • TV-aksjonsmidlene skal gi 180 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Høy befolkningsvekst, tørke, klimaendringer, manglende finansiering og få brønner er årsaker til vannkrisen i Etiopia. Dårlig tilgang til vann forårsaker sykdom og matmangel. Å hente vann er kvinner og jenters ansvar, et arbeid som kan stjele barns skolegang og kvinners mulighet til arbeid og samfunnsdeltakelse. I Etiopia vil Kirkens Nødhjelp både bore nye og rehabilitere gamle brønner, men også gi opplæring til lokalsamfunn i hvordan man tar godt vare på verdifulle vannressurser.

Vann hindrer flukt og død

Somalia:

  • TV-aksjonen skal gi 160 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Somalia har de siste årene opplevd gjentatt tørke og i 2011 ble det meldt om hungersnød i flere provinser. Flere hundretusen mennesker blir drevet på flukt hvert år på grunn av konflikt og tørke. Kirkens Nødhjelp arbeider med å skaffe varig tilgang til rent vann slik at menneskene ikke må begi seg på flukt med fare for livet. Tilgang til vann sikrer også avlinger slik at befolkningen får mat. For å få til dette vil Kirkens Nødhjelp blant annet anlegge nye vannborehull som vil gi flere tusen mennesker tilgang til rent vann.

Kamp mot korrupsjon gir tilgang til vann

Tanzania:  

  • TV-aksjonen skal gi 50 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Tørke og dårlig infrastruktur for vann fører til at kvinner og barn ofte bruker mange timer hver dag på å hente vann. Det fører også til at avlinger ofte slår feil og at buskap dør. Når vannmagasinene tømmes opplever også landet en alvorlig brist på elektrisitet. For at tanzanianere selv skal kunne skaffe seg tilgang til vann jobber også Kirkens Nødhjelp med å lære opp folk i å lese regnskap så de kan bli «korrupsjonsjegere». Dette arbeidet har allerede skaffet flere tusen tilgang til vann som før ble monopolisert av offentlige tjenestemenn. I Tanzania skal Kirkens Nødhjelp blant annet installere anlegg for oppsamling av regnvann til og gi opplæring til nye grupper med korrupsjonsjegere.

Vann fører til samfunnsutvikling

Afghanistan:

  • TV-aksjonen skal gi 100 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Tørke, skjev fordeling og umoderne landbruksmetoder fører til at bare 10 prosent av mennesker på landsbygda i Afghanistan har tilgang til rent vann. Fordi henting av vann verden over er en oppgave som oftest utføres av kvinner og jenter fører manglende vannressurser til et enda større gap mellom kjønnene i et patriarkalsk samfunn. Kirkens Nødhjelps vannprogrammer og involvering av kvinner i prosjektene minsker gapet. I Afghanistan skal TV-aksjonspengene gå til å blant annet installere rørledningsnett som vil strekke seg mange kilometer og gi vann til over 50 000 mennesker.

Flom kan ødelegge tilgangen til rent vann

Pakistan:

  • TV-aksjonen skal gi 78 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Pakistan er det landet i verden som er mest utsatt for store flommer. De siste årene har mellom 10 og 20 millioner mennesker blitt rammet av flom hver høst. Flomvannet fører ofte til at kloakk flyter over og forurenser drikkevannskilder. I Pakistan skal Kirkens Nødhjelp blant annet installere og reparere håndpumper som vil gi tilgang til rent vann for flere tusen mennesker i året.

Rent vann forebygger sykdom og smitte

Haiti:

  • TV-aksjonen skal gi 50 000 mennesker varig tilgang til rent vann.

Fire år etter jordskjelvet som la hovedstaden i grus mangler fortsatt 40 prosent av innbyggerne i Haiti tilgang til rent vann. Landet har utfordringer både med kraftige regnperioder som fører til oversvømmelse og perioder med tørke. Mange bor langt fra nærmeste vannkilde, vannet er ofte ikke rent nok til å drikke, og ved å drikke det og vaske seg i det, risikerer man smitte og sykdom. Etter kolerautbruddet i 2010 er ennå antallet tilfeller og dødsfall høyt og tilgang til rent vann og gode sanitærforhold er helt nødvendig for å få bukt med smitten. Med TV-aksjonspengene skal Kirkens Nødhjelp i Haiti skaffe rent vann og drive hygieneundervisning på små steder som ellers ikke får hjelp.

Innsamlingskonto: 8380 08 09005
<- Tilbake