Vår-Rusken og plogging i Sørkedalen 14. mai

Kast deg på vårens trend med plogging*!

Rydder du og naboene søppel i nærområdet der du bor, og fram til hovedvei (Zinoberveien eller Sørkedalsveien), og alle lokalveier ryddes slik, så blir det pent i dalen til 17. mai i år også.

Barnehagen, skolen og velforeninga rydder langs de to hovedveiene (fra Bogstad til Skansebakken, og Zinober til Åmot bro).
Søppelsekker og hansker kan hentes på butikken fra
søndag 13. mai.

Søppelsekkene settes ved hovedveiene før kl. 20.00 på mandag. Velforeninga kjører sekkene til containeren.

Container for slikt avfall vil stå på parkeringsplassen ved Åmot bru hele dagen 14. mai for de som kan kjøre den dit selv.

Det er vanlig søppel langs veier vi skal rydde, så dette er ikke dagen for avhending av søppel etter storopprydding i kjeller, garasje og loft. Farlig avfall som elektronikk og maling skal heller ikke i containeren.

Lykke til alle sammen og takk for at dere bidrar til en vakker 17. mai.

*plogging er jogging med plukking av søppel

<- Tilbake