Velets oppgaver

Vellet har faste oppgaver som går igjen hvert år. I tillegg jobber styret med en rekke aktuelle oppgaver eller prosjekter.

FASTE OPPGAVER:

Ruskenaksjon: Før 17. mai hvert år gjennomføres en oppryddingsaksjon i dalen. Det plukkes søppel og annet avfall langs Sørkedalsveien, Zinoberveien og parkeringsplassene for at dalen skal fremstå så pen som mulig på nasjonaldagen. De dagene aksjonen pågår er det utplassert en container for å kunne samle alt som er plukket. Dessuten er det mulighet for beboere å kaste gjenstander som ikke går i den faste søppeltømmingen.

17.mai: Vellet har ansvar for seremonien ved Bautaen. Vi må finne taler ved Bautaen, skaffe til veie høytaleranlegg, blomster til bauta og faner, skaffe småbjerker til skolen og kirken. I tillegg skal vellet ha en representant i flaggborgen i 17. mai toget.

TV-aksjonen: I oktober hvert år gjennomføres den landsomfattende TV-aksjonen. Styret i Sørkedalens vel går rundt med bøsser og besøker samtlige husstander for å samle inn penger til det aktuelle formålet.

Juletre ved Kirken: Vellet sørger hvert år for å sette opp et juletre med belysning  på kirkebakken ned mot Sørkedalsveien slik at det er på plass til 1. søndag i advent.

Juletrefesten på Lokalet: Vellet betaler husleien for Lokalet til dette arrangementet.

ANDRE PROSJEKTER/OPPGAVER

Foruten de faste oppgavene skal vellet bidra til oppgaver som gavner beboernes ve og vel samt jobbe med prosjekter som er viktige for dalens fremtid.

Flere av de aktuelle sakene det jobbes med, er det egne artikler om på vår hjemmeside.