Velkommen til årsmøte 09.april

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL

Tid: Torsdag 9. april 2015, kl. 19.00

Sted: Lokalet

Årsmøtet får i år besøk av leder for Byrådsavdeling for byutvikling, Bård Folke Fredriksen.

Før det ordinære årsmøtet starter har vi bedt byrådslederen å gi oss innspill og tanker rundt

Sørkedalens fremtidige utvikling med hovedvekt på følgende saker:

 • Utvidet veiskulder langs Sørkedalsveien
 • Kulturlandskapsplan for Sørkedalen
 • Vassdragsplan for Sørkedalselven
 • Nye hustun i Sørkedalen.
 • Forslag om å trekke Sørkedalen ut av den nye Kommuneplanen for Oslo.

Vi tror det vil bli et veldig interessant møte.

Etter denne delen går vi over til det ordinære årsmøtet:

Dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
 4. Årsberetning 2014
 5. Regnskap 2014
 6. Fastsettelse av kontingent for 2015
 7. Valg av nytt styre og valgkomité
 8. Valg av to revisorer
 9. Innkomne forslag
  – Endring av §6 i lover for Sørkedalens vel

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret ved dets formann Odd Holter, Sakariasveien 21, 0758 Oslo, odd.holter1@gmail.com innen mandag 6. april 2014.

Det blir enkel servering.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Ikke-medlemmer kan tegne seg som medlemmer ved inngangen.

Styret

<- Tilbake