Velkommen til årsmøte torsdag 14. april

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØRKEDALENS VEL

Tid: Torsdag 14. april 2016, kl. 19.00

Sted: Lokalet

Vi har vært så heldige å få professor i biologi Dag Olav Hessen til å komme på årsmøtet og holde et foredrag med overskriften «Den viktige nær-naturen».

Sørkedalen og de naturverdiene vi har her, er viktige både for oss som bor her og for de som kommer hit og bruker Sørkedalen til rekreasjon og friluftsliv. Det er viktig å ha kunnskap om hvordan vi skal bruke de mulighetene som ligger her uten å skade de naturgitte forholdene og bevare mulighetene for fremtidige generasjoner.

Dag Olav Hessen vil gi oss nyttig kunnskap om dette temaet.

Etter denne delen går vi over til det ordinære årsmøtet:

Dagsorden:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  4. Årsberetning 2015
  5. Regnskap 2015
  6. Fastsettelse av kontingent for 2016
  7. Valg av nytt styre og valgkomité
  8. Valg av to revisorer
  9. Innkomne forslag

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være mottatt av styret ved dets leder Odd Holter, Sakariasveien 21, 0758 Oslo, odd.holter1@gmail.com innen torsdag 7. april 2016.

Last ned årsberetning her:
Sørkedalens vel Årsberetning 2015

Det blir enkel servering.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Ikke-medlemmer kan tegne seg som medlemmer ved inngangen.

Styret

<- Tilbake