Wyllerløypa

Oversikt over ønskede forbedringer ved driften av Tryvann Vinterpark/Wyllerløypa 2013

I løpet av høsten 2012 har det blitt foretatt en rundspørring blant beboerne i ”Kolonien” og på Bjelkerud vedrørende erfaringer fra fjorårets drift av anlegget. Folk er stort sett fornøyde med anlegget og ser positivt på både bruk og drift av nye Wyllerløypa.  Det er imidlertid noen synspunkter som går igjen hos folk, og det knytter seg spesielt til belysningen av anlegget.

 • Mindre sjenerende lys mot Kolonien fra bakkene og spesielt fra Halfpipen.  I halfpipen er det noen lysmaster med lyskastere som peker rett imot bebyggelsen, og det er veldig ubehagelig med såpass sterkt og blendende lys rett inn i stua om kvelden. Dette ønsket kommer også fra beboere som ikke bor nærmest bakken.
 •  Tryvann Skisenter ser nærmere på dette etter åpning av halfpipe (feb. 2013). Er det mulig å justere armaturene uten at det går ut over jevnheten i belysningen av halfpipen vil dette bli korrigert.
 • Det samme gjelder belysningen fra parkeringsplassen. For mye lys som blender mot bebyggelsen i tilknytning til parkeringen ved Wyllerløypa.
 •  Vi søkte hos PBE/Statnett om at plassere lys-stolper på motsatt side av parkeringen. Då ville alt lys riktes bort fra boligene. Dette godkjente ikke PBE/Statnett, alla lys-stolper må plasseres på visst avstand fra høyspent-ledningen. Armaturene som er benyttet her skal ikke gi noe lysblending utover 40 meter fra lyspunktet. Lyset på parkeringen er derfor kun et nødvendig minimum.
 • Det er også et sterkt ønske om at lysene slåes av etter at bakken er stengt for kvelden. Prepping av bakken kan/bør utføres med lys fra preppemaskinene.
 •  Dette kan vi innfri mestedels, men bygging av park-elementer krever noen ganger per sesong arbeids-lys (ikke fullt lys).
 • Hvis det skal være speaker/musikk i anlegget i forbindelse med større arrangementer, er det ikke ønskelig med maks lyd på anlegget fra tidlig morgen og utover dagen i helgene.
 •  Dette kan vi innfri på skirenn og mindre arrangementer, vil bli vanskelig på arrangementer som VM og NM i halfpipe og FIS-renn alpint.
 • Parkeringsplassen bør holdes stengt med bom utenom bakkens åpningstider. Vi mener dette er viktig for sikkerheten for beboerne i området. Dette for å unngå uønsket trafikk på parkeringsplassen om kvelden og eventuelt også uønsket overnatting i biler.
 •  Dette kan vi innfri
 • Beboerne ved Wyllerløypa ønsker en fortsatt god og løpende dialog med Tryvann Vinterpark og det er derfor ønskelig med en fast kontaktperson som beboerne kan kontakte ved behov.
 •  Det er Anleggs-sjef, Espen Bengtson: 920 36 045 og Daglig Leder, Mikael Linnander: 928 32 422
 • Arrangere/avtale et evalueringsmøte etter hver sesong
 •  Det ordner vi

Med dette håper vi på en fortsatt god dialog med Tryvann Vinterpark, og vi forventer at utfordringene ovenfor kan bli løst på en tilfredsstillende måte for alle parter.

 

Med vennlig hilsen

Sørkedalen Vel

<- Tilbake